Nota prawna

ZTE Poland Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem informacji zgromadzonych w tym serwisie. Użytkownik korzystający z domeny www.ztepoland.pl wyraża zgodę na poniższe warunki.

Prawa autorskie

ZTE jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy ZTE Corporation. Wszelkie nazwy produktów firmy ZTE są również zastrzeżonymi znakami towarowymi ZTE Coporation. Inne nazwy produktów oraz firm zamieszczone na stronie mogą być znakami handlowymi lub towarowymi ich właścicieli.
Wyłączne prawo do serwisu internetowego www.ztepoland.pl ma ZTE Poland Sp. z o.o. Wszystkie znaki handlowe, znaki graficzne (logo), nazwy produktów wchodzące w skład tego serwisu oraz treści w nim zawarte są znakami handlowymi i / lub własnością ZTE Poland Sp. z o.o. albo macierzystej firmy ZTE Corporation. Wykorzystanie tych znaków i nazw lub ich modyfikacja jest zabronione bez uzyskania na piśmie odpowiedniej zgody od ZTE Poland Sp. z o.o.. albo macierzystej firmy ZTE Corporation.

Zawartość serwisu

Strona internetowa ZTE Poland zapewnia dostęp do informacji o produktach i usługach dostępnych w innych krajach. Żadne z takich odniesień nie wskazuje że ZTE Poland Sp. z o.o. sprzedaje bądź ma zamiar sprzedawać takie produkty lub usługi.

Pomimo dołożenia należytej staranności w zapewnieniu dokładności informacji znajdującej się na stronie internetowej ZTE Poland Sp. z o.o. nie gwarantuje ani nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwera na którym umieszczona jest strona internetowa ZTE Poland Sp. z o.o., które to nieprawidłowe działanie mogłoby skutkować nieprawdziwością treści zawartej w podanej informacji.

Przesyłanie Informacji

ZTE Poland Sp. z o.o. informuje że wszelkie informacje przesłane do nas za pośrednictwem strony internetowej nie będą traktowane jako informacje poufne. ZTE Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wykorzystywania, przetwarzania, powielania oraz dystrybuowania tych informacji.

Zasady i warunki określone powyżej podlegają prawu polskiemu.