Ochrona prywatności

Informacje dotyczące ochrony prywatności stosowane w serwisie ZTE Poland.

Dane podawane w trakcie kontaktu z ZTE Poland Sp. z o.o.

Zakres i rodzaj podawanych tą drogą danych zależy od celu i sposobu kontaktu. Podczas kontaktu za pomocą telefonu, poczty email, itp. może zaistnieć konieczność podania takich danych jak np.: nazwisko albo nazwa firmy, imię albo NIP, dane teleadresowe, adres email, nr telefonu, nr rachunku bankowego itp. Dane podawane w ten sposób traktowane są jak prywatna korespondencję między ZTE Poland Sp. z o.o. , a Użytkownikiem i nie są one gromadzone w żadnym zbiorze, a wykorzystywane jednorazowo w celu wykonania jednorazowych czynności identyfikacyjnych.

Anonimowość

Internauci korzystający z naszego serwisu pozostają anonimowi. Informacje zawarte w logach systemowych są przez ZTE Poland Sp. z o.o. wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszego serwera. Ponadto ZTE Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do korzystania z tych informacji na potrzeby związane ze zbieraniem statystycznych informacji demograficznych.

Subskrypcje

Aby otrzymać pewne informacje o naszej firmie oraz nowościach produktowych, konieczne jest podanie przez użytkownika swojego adresu e-mail. Adres ten będzie wykorzystywany przez ZTE Poland Sp. z o.o. tylko w celu wysłania żądanych informacji. Usługa dostępna jest w sekcji NEWSLETTER.

Ochrona danych i zachowanie poufności

Wszystkie dane o użytkownikach uzyskane przez ZTE Poland Sp. z o.o. za pośrednictwem tego serwisu są przechowywane i przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo.

Zmiany w zasadach zachowania poufności

ZTE Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu. W związku z tym prosimy użytkowników o okresowe sprawdzanie treści oświadczenia w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.